Gratis downloads

“Sharing will enrich everyone with more knowledge.” 
- Ana Monnar

Taal en Leren

De meest recente publicaties van de expertisecel Taal en Leren vind je bovenaan het document. Twee maal per jaar verschijnt er een update.

Thomas More en Cito onderzochten de bruikbaarheid van de Nederlandse normen bij de AVI-toetskaarten en de Drie-Minuten-Toets uit 2009 voor Vlaamse leerlingen (Leysen et al., 2017). Uit die studie bleek dat de Nederlandse normen voorzichtig moeten geïnterpreteerd worden. Bij meer dan 1400 Vlaamse lagereschoolkinderen werden de toetsen afgenomen. Dit onderzoek leidde verder tot een Vlaamse normering voor de toetsen. Je kan de Vlaamse normering van de Drie-Minuten-Toets en AVI-toetskaarten van 2009 gratis downloaden als aanvulling op de toetsmap van Cito.