Onze expertise

“Use your passion and expertise to provide long term value and innovative solutions for your clients”
- Benjamin Kofi Quansah

Brein en Communicatie

De experticecel Brein en Communicatie bevat expertise over de problematiek in het kader van frequent voorkomende aandoeningen in een vergrijzende populatie zoals dementie, Parkinson, afasie, dysarthrie en dysfagie (slikstoornissen). Onze expertise is gericht op:
  • het toepassen van tDCS als behandeling voor verscheidene neurogene aandoeningen
  • de dagelijkse communicatieve omgang van (mantel)verzorgers met personen met afasie (bv. Communicare)
  • diagnostische instrumenten (bv., CAT-NL, MEC-NL, CCAS-NL)
  • evidence-based therapiebenaderingen (bv., Logoclicks - Afasietherapie).

Leden van deze expertisecel zijn: Dorien Vandenborre, Ineke Wilssens, Catherine Cornette en Jan Vanderwegen.
Expertisecelleider en contactpersoon

Dorien Vandenborre
dorien.vandenborre@thomasmore.be