Protocol taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Hoe weet je of een meertalig kind een taalontwikkelings-stoornis heeft of een blootstellingsachterstand? Dit protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen tussen 4 en 6 jaar oud helpt logopedisten om het onderscheid te maken.

Het protocol stelt een haalbare testbatterij voor die betrouwbaar meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis identificeert. Naast een duidelijk beslissingsschema voor onderkennende diagnostiek biedt het ook handvaten voor een handelingsgerichte aanpak. Het protocol is gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en werd onderbouwd opgesteld aan de hand van wetenschappelijk onderzoek.