Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Brein en Communicatie

Transcraniale gelijkstroomstimulatie (tDCS) in de behandeling van afasie

Transcraniale gelijkstroomstimulatie (tDCS)  is een vernieuwende behandeltechniek voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. tDCS zorgt ervoor dat neuronen sneller geactiveerd worden en minder impulsen nodig hebben om te reageren. Dit gebeurt door een zwakke gelijkstroom op te wekken tussen twee elektrodes. Ondanks het potentieel van deze behandeltechniek, is het nog onduidelijk wat de beste stimulatieplaats, -duur en –intensiteit is. Door de grote heterogeniteit binnen de groep van personen met een niet-aangeboren hersenletsel, is het moeilijk om de impact van de tDCS-parameters na te gaan. Door gezonde proefpersonen te includeren proberen we hier antwoord op te geven.

Meer weten?
Neem contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be


CommuniCare

Personen met een afasie (PMA) hebben door miscommunicatie een verhoogde kans op het ontvangen van ongepaste of inadequate zorg. Internationaal onderzoek laat zien dat communicatie tussen zorgprofessional, PMA en naasten verbetert door training. Dit multidisciplinaire onderzoeksproject wordt in België en Nederland uitgevoerd. Na afronding van dit project is de geprotocolleerde en op effectiviteit getoetste interventie CommuniCare klaar om uitgerold te worden, op basis van een implementatieplan met aanbevelingen voor adaptieve strategieën voor succesvolle implementatie in de CVA-zorg.

Bekijk hier een webinar over het project. 

Meer weten?
Neem contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be