Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Taal en Leren

Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben

In 2020 gaf de Vlaams minister van Onderwijs de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, om een onderzoek naar taalintegratietrajecten uit te voeren. Het onderzoek beschrijft wetenschappelijk onderbouwd wat de kenmerken zijn van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen.

Het projectteam ontwikkelde een praktijkgids met zes essentiële bouwstenen voor effectieve taaltrajecten. Daarmee komen alle schoolteams gelijk aan de start. Op www.taaltrajecten.be kan je de praktijkgids verkennen en gratis downloaden. Bovendien kan je aan de hand van gerichte zoekfuncties (onderwijsniveau, bouwsteen) concrete voorbeelden van effectieve taaltrajecten vinden die een schoolteam op weg kunnen zetten.

Meer weten?
Neem contact op met kirsten.schraeyen@thomasmore.be

 

Longitudinale Studie naar Taalproblemen bij Tweetalige Kinderen (LoSTT)

Meer dan de helft van de Vlaamse logopedisten onderzoekt meertalige kinderen op dezelfde manier als eentalige kinderen (zie bevraging Leysen et al. uit 2019). Dit houdt een groot risico aan misdiagnoses in. Met het project LoSTT ontwikkelden we een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen tussen 4 en 6 jaar oud. Het protocol biedt logopedisten uit het werkveld een wetenschappelijk onderbouwde leidraad voor verantwoorde taaldiagnostiek bij deze doelgroep.

Lees de eerste onderzoeksresultaten in Mostaert, C., Leysen, H., Desmedt, E., Van Den Heuvel, E., & Zink, I. (2019). Een onderbouwde aanpak voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Logopedie, 32 (4), 19-28.

Vind hier het protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen (4-6 jaar).

Meer weten? 
Neem contact op met charlotte.mostaert@thomasmore.be

 

Fit-voor-Lezen

Met het project 'Fit-voor-Lezen' zetten we in op de preventie van leesproblemen vanaf de kleuterschool. We sensibiliseren en informeren leraren, logopedisten, ouders en leesbevorderaars, zodat ze de risicolezer beter kunnen identificeren en opvangen. We ontwikkelden een sensibiliseringspakket bestaande uit een campagneposter, een checklist van risicosignalen en een website met meer informatie en tips: fit-voor-lezen.thomasmore.be. Via een systematisch literatuuronderzoek gingen we op zoek naar evidence based aanbevelingen met betrekking tot interventie bij risicolezers. In een vervolgproject werken we aan een toegankelijk overzicht van deze aanbevelingen en bespreken we bestaande didactische materialen die bij de preventie van leesproblemen kunnen ingezet worden.

Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Logopedie en Audiologie en de Lerarenopleidingen van Thomas More.

Krijg een antwoord op je vragen of lees over het project in Noé, M., Leysen, H., Simons, J. & Van Kerckhove, E. (2019). Herken kleuters met risico op latere leesproblemen. Tijdschrift Taal, 10 (15), 14-19.

Meer weten?
Neem contact op met marjolein.noe@thomasmore.be

 

De rol van executieve functies voor de leesontwikkeling bij meertalige kinderen

Dit longitudinaal project wil inzicht verwerven in de invloed van executieve functies (inhibitie, flexibiliteit & werkgeheugen) op de ontwikkeling van ontluikende geletterdheid (o.m. fonologische vaardigheden) en aanvankelijk lezen bij meertalige kinderen in Nederlandstalige scholen in Vlaanderen. De verworven inzichten moeten in de eerste plaats resulteren in praktische aanbevelingen voor de onderwijspraktijk. Daarnaast moeten deze inzichten de kennis over mogelijke risicosignalen verhogen bij professionals binnen de klinische praktijk. Tenslotte moeten de verworven inzichten handvatten aanreiken aan de primaire leefomgeving van meertalige kinderen in het stimuleren en ondersteunen van voorschoolse vaardigheden die bijdragen aan een vlotte leesstart in de schooltaal.

Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More en de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven. 

Bekijk interessante bronnen over executieve functies.

Meer weten?
Neem contact op met kirsten.schraeyen@thomasmore.be

 

Hoe ondersteun je meertalige kinderen?

Leerkrachten en logopedisten zitten vaak met vragen over hoe ze meertalige kinderen het beste begeleiden in de klas en in de praktijk. Zo wordt bijvoorbeeld de moedertaal van deze kinderen vaak genegeerd terwijl dat net een hefboom kan zijn om het Nederlands te versterken.

Met het project Meer Taal willen we leerkrachten uit het basisonderwijs en logopedisten informeren en adviseren. We zoeken in literatuur naar effectieve principes en bevragen de doelgroepen om hun noden in kaart te brengen. Daarna adviseren we leerkrachten en logopedisten via een campagne. Op die manier willen we taaldidactiek en taaltherapie versterken en daarmee ook de taalontwikkeling van meertalige kinderen.

Lees de resultaten van onze bevraging in Mostaert, C., Leysen, H., Simons, J., & Vinckx, L. (2021). Hoe pakken logopedisten in Vlaanderen taaltherapie bij meertalige kinderen aan? Logopedie, 5, 13-25.

Meer weten? 
Neem contact op met heleen.leysen@thomasmore.be

 

Oudervragenlijst over moedertaalontwikkeling

Dit project is afgerond. De ALDeQ-NL is verschenen. Dit is een gratis oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De ALDeQ-NL helpt om meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis op te sporen. Logopedisten, maar ook CLB-medewerkers, zorgcoördinatoren of -leerkrachten kunnen gebruik maken van de vragenlijst. Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een professional in. 

Met de steun van HaBilNet werd de ALDeQ-NL vertaald naar 10 verschillende talen met voorleesfunctie zodat ouders de vragenlijst in hun eigen taal kunnen invullen.

De ALDeQ-NL is een Nederlandstalige versie van de Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ; Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010). Dit project is een samenwerking tussen de opleidingen Logopedie en Audiologie van Thomas More en Vives en de opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen van KU Leuven. 

Lees over de ontwikkeling van de ALDeQ-NL in Leysen, H., Mostaert, C., Patteeuw, T., Roeyers, H., Van Den Heuvel, E., & Zink, I. (2020). ALDeQ-NL, dé Nederlandstalige oudervragenlijst voor moedertaalonderzoek. Logopedie, 33(4), 38-48 of Signaal, 112(3), 18-33.

Bekijk de korte video's over de ALDeQ-NL: voor logopedisten en voor leerkrachten.

Meer weten? 
Neem contact op met heleen.leysen@thomasmore.be