Protocol diagnostiek dyslexie hoger onderwijs

Krijg jij soms een vraag naar diagnostiek bij studenten uit het hoger onderwijs? Gebruik dan het protocol diagnostiek van dyslexie in het hoger onderwijs, ontwikkeld aan KU Leuven. Onze Test voor geautomatiseerd spellen bij jongvolwassenen (TASP) maakt er deel van uit!

De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van KU Leuven ontwikkelde een draaiboek van onderzoeksinstrumenten en -activiteiten voor de diagnostiek van dyslexie bij studenten uit het hoger onderwijs. Dit diagnostisch protocol is het resultaat van 30 jaar onderzoek, onderwijs en hulpverlening onder stimulans van Prof dr. Pol Ghesquière. Door middel van een vrij toegankelijke website willen zij de opgedane kennis en de ontwikkelde materialen ter beschikking stellen voor orthopedagogen, psychologen en logopedisten die op een kwaliteitsvolle manier diagnostiek willen uitvoeren. De website blijft steeds in ontwikkeling, nieuwe materialen zullen in de toekomst worden toegevoegd.