Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Onderzoeksprojecten

Richtlijn voor telepraktijk bij kinderen (TeleLAC-12)

Telepraktijk werd noodgedwongen ingezet tijdens de COVID-19 lockdown toen fysiek contact niet kon. Deze uitzonderlijke periode toonde dat het inzetten van telepraktijk ook heel zinvol is. Alleen ontbreekt het logopedisten en audiologen aan een duidelijke richtlijn. In dit project formuleren we samen met een groep ouders, logopedisten, audiologen, kinderartsen, experts en onderzoekers concrete handvaten voor het kind, de ouders, de logopedist en/of audioloog om telepraktijk bij kinderen efficiënt en optimaal in te zetten. 

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Thomas More, UCLouvain, Artevelde, KULeuven en ULiège. Bezoek de website van het project.

Meer weten?
Neem contact op met sabine.vaneerdenbrugh@thomasmore.be