Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Vloeiendheid

Stotteren in een Meertalige Context (STIMCO)

Meer dan de helft van de wereldpopulatie is tweetalig. Momenteel is onze kennis over stotteren bij tweetalige kinderen gebaseerd op zeer beperkte proefgroepen. Daarenboven steunen de diagnostische criteria voor stotteren op data van eentalige kinderen. Pilootdata bij tweetaligen tonen aan dat bij deze groep a) aanzienlijk meer stuttering-like disfluencies voorkomen dan wat wordt beschouwd als indicatief voor stotteren in eentaligen en b) logopedisten grote moeite hebben met het discrimineren tussen typische en afwijkende spraakonvloeiendheden. Binnen dit project gaan we daarom na welke criteria we best toepassen voor de diagnosestelling van stotteren bij meertaligen en wat de invloed is van taaldominantie en leeftijd.

Meer weten?
Neem contact op met kurt.eggers@thomasmore.be