Dienstverlening

“Knowledge is of no value, unless you put it into practice”
- Anton Chekhov

Gehoor en Evenwicht

Vraag & antwoord

Heb jij een vraag voor de expertisecel Gehoor en Evenwicht? Mail naar marleen.desloovere@thomasmore.be. Zij geeft je vraag door aan de juiste expert. 
 

Auditief functioneren 

Bij het opstellen van een behandelplan voor deze cliënt is het belangrijk om eerst een duidelijk beeld te krijgen van haar auditief functioneren met het cochleair implantaat. Bekijk hiervoor het toon- en spraakaudiogram, afgenomen met CI, grondig. Het toonaudiogram geeft aan welke frequenties moeilijk hoorbaar zijn voor het meisje. Via het spraakaudiogram kom je te weten hoeveel woorden ze correct kan verstaan bij stille, normale en luide spraak in een gunstige luisteromgeving. De foutenanalyse van het spraakaudiogram geeft je extra en belangrijke informatie voor de articulatietraining.  

Voor je kan starten met de articulatietraining moet je weten of de fouten die het meisje maakt niet te wijten zijn aan auditieve in plaats van articulatorische moeilijkheden. De meest voorkomende auditieve fouten in de spraak van jongeren met een gehoorprobleem zijn: [m]-[n]-[l]-[w] verwisselingen, [p]-[t]-[k] verwisselingen, [s]-[f]-[x] verwisselingen of deleties van de hoogfrequente klanken [s] en [t]. Deze klanken zullen dus centraal moeten staan in het behandelplan. 

 

Multimodaal trainen 

Tijdens de articulatietraining is het van belang dat je multimodaal werkt ter compensatie van de auditieve beperking. Als logopedist kan je klanken die auditief minimaal van elkaar verschillen of moeilijk hoorbaar zijn, ondersteunen met het lipbeeld, vingerspelling of een klankgebaar. De prenten van het dyspraxieprogramma (Van der Meulen, 2003) kunnen gebruikt worden als extra visuele cue. Ook PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) kan je inzetten om de articulatie op een tactiele wijze te vergemakkelijken.  

 

Therapiemateriaal

Specifiek therapiemateriaal voor articulatietraining bij kinderen met een auditieve beperking bestaat helaas niet. Maar in het praktische boek Articulatie (Dijkstra-Buitendijk & van den Engel-Hoek, 2018) vind je zowel voor de fonetische als voor de fonologische behandeling creatieve ideeën. 

 

Wil je meer info over articulatietherapie bij cliënten met een cochleair implantaat? Neem dan contact op met sofie.boogaerts@thomasmore.be.

Akoestiek en concentratie

Het klopt dat een slechte akoestiek op school concentratieproblemen kan geven bij zowel leerlingen als leerkrachten. Leerlingen zullen gesproken boodschappen moeilijker begrijpen. Dit kan leiden tot lagere leerprestaties. Op lange termijn geeft de lage spraakverstaanbaarheid aanleiding tot (mentale) vermoeidheid bij de leerlingen.  Als leerkracht voel je in een klaslokaal met slechte akoestiek de nood om luider te spreken. Dit verhoogt het risico op stemproblemen en kan zorgen voor vermoeidheid en zelfs stress. 

 

Galm

Een goede spraakverstaanbaarheid is dus essentieel in een klaslokaal. De verstaanbaarheid is afhankelijk van de hoeveelheid rumoer of achtergrondlawaai enerzijds en de hoeveelheid galm of  echo anderzijds. Om een idee te krijgen van de galm in je klaslokaal moet je de nagalmtijd weten. In België bestaan er specifieke normen voor schoolgebouwen

 

Gratis app

Je kan de nagalmtijd meten met de gratis iOS app SoundOut. In het onderzoeksproject ATMOS (Akoestische Thomas More Screeningstool) hebben we de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze SoundOut app beoordeeld in samenwerking met de cel Geluid van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne provincie Antwerpen. Met een correcte meetopstelling bepaalt de SoundOut app op een betrouwbare en nauwkeurige manier de nagalmtijd in een klaslokaal. De app geeft scholen de mogelijkheid om al hun klaslokalen te screenen op 1 à 2 dagen en zo de leeromgeving akoestisch in kaart te brengen. 

Vervolgens kan je er eventueel voor kiezen om klaslokalen met een slechte nagalmtijd een andere bestemming te geven. En je kan adequaat inschatten welke lokalen de hulp van een akoestisch specialist vereisen.  

 

Wil je meer info over nagalmtijden, correcte meetopstelling met de SoundOut app of het ATMOS project? Neem dan contact op met wendy.dhaenens@thomasmore.be.

 

Postgraduaten, symposia, cursussen en studiedagen

Wij bieden een open aanbod van vormingen.

Vormingen in de kijker:

 

Vormingen op maat

Medewerkers van de expertisecel Gehoor en evenwicht bieden ook vormingen op maat van jouw organisatie aan.

Wat is de impact van klasakoestiek op het stemgebruik van de leerkracht? En hoe beïnvloedt klasakoestiek het welbevinden en functioneren van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs? Op deze vragen kunnen de experten van Gehoor en evenwicht een antwoord bieden.

Heb je interesse in een vorming op maat of wil je meer weten over ons aanbod?
Neem contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be, coördinator Onderzoek en Dienstverlening.