Dienstverlening

“Knowledge is of no value, unless you put it into practice”
- Anton Chekhov

Brein en Communicatie

Vraag & antwoord

Heb jij een vraag voor de expertisecel Brein en Communicatie? Mail naar dorien.vandenborre@thomasmore.be. Zij geeft je vraag door aan de juiste expert. 

Cognitieve communicatiestoornis

Door een hersenletsel kunnen cognitieve stoornissen zoals problemen met aandacht, informatieverwerking en geheugen zorgen voor veranderingen in de communicatie. Deze cognitieve communicatiestoornissen kunnen resulteren in verstoring van luisteren, spreken, lezen en/of schrijven. Iemand met een cognitieve communicatiestoornis is zich vaak niet of onvoldoende bewust van de problemen en overschat de eigen mogelijkheden.

 

Ziekte-inzicht

Toereikend ziekte-inzicht is niet evident, bovendien kan iemands ziekte-inzicht schommelen afhankelijk van de functie. Bij een zichtbare motorische functie is het inzicht bijvoorbeeld vaak beter dan bij een onzichtbare cognitieve functie zoals na een hersenletsel. Ook de activiteit en context kunnen de mate van ziektebesef bepalen, zo hebben veel cliënten meer ziekte-inzicht in een 1-op-1 gesprek dan in een groepsgesprek en is er beter ziekte-inzicht in familieverband dan in werk en dagbesteding.

 

Aanpak op maat

Omwille van het wisselend ziekte-inzicht is het werken met mensen met een hersenletsel niet evident. Vaak is er geen duidelijke hulpvraag of slaat behandeling minder aan omdat de cliënt geen besef heeft van de eigen beperkingen. Een aanpak op maat van de cliënt is dan extra waardevol.

De boeken van Arno Prinsen over ziektebesef en interventies bij mensen met een hersenletsel kunnen daarbij helpen. In het boek ‘Heb ik een probleem dan?’ en het vervolg ‘Ga toch weg!’ geeft Arno Prinsen een gerichte, stapsgewijze aanpak van mensen met een hersenletsel. Hij beschrijft drie soorten cliënten met telkens een andere mate van ziektebesef. Daarna legt hij uit hoe je weet welke cliënt er voor je zit. Tot slot krijg je als hulpverlener inzicht hoe je de verschillende types van cliënten het beste kan benaderen zodat je begeleiding het meeste effect heeft. Je leert bovendien hoe je het ziekte-inzicht van de cliënten kan vergroten.

 
Arbeidsmarkt

Met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is terugkeren naar de arbeidsmarkt niet evident. Het project NA(H)werken streeft succesvolle arbeidsre-integratie voor deze cliënten na. De bedoeling is om de slaagkans te verhogen voor werkenden en werkzoekenden met een NAH om arbeid (terug) op te pakken en duurzaam vol te houden.

 

Wil je meer weten over communicatieproblemen bij een hersenletsel, werken na een hersenletsel of het NA(H)werken project? Neem dan contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be.

Te veel prikkels

Communiceren met anderen kost inspanning voor iemand met afasie. Luisteren naar wat gezegd wordt, switchen tussen verschillende gesprekspartners, zelf bijdragen aan het gesprek; al deze mentale acties kosten tijd en moeite.  

Mogelijk zet je man zich daarom liever apart: zo kan hij het aantal prikkels beperken. 

 

Hoe kan je hierop inspelen als partner?

Probeer feestjes met veel mensen te vermijden. Het is beter om twee of drie mensen tegelijk uit te nodigen. Zo beperk je het aantal prikkels. 

Spreek in korte zinnen zodat je man slechts een beperkte hoeveelheid informatie moet verwerken. Geef hem ook voldoende tijd om te reageren. Een gesprek voeren kost immers tijd en moeite voor hem. 

 

Gratis e-learning voor naasten

De expertisecel Brein en Communicatie ontwikkelde samen met de hogeschool Utrecht en Arnhem-Nijmegen een e-learning over afasie. Enkele korte filmpjes verduidelijken wat afasie is en geven concrete communicatietips voor naasten.
Raadpleeg hier de e-learning

 

Postgraduaten, symposia, cursussen en studiedagen

Wij bieden een open aanbod van vormingen.

Vormingen in de kijker:

 

Vormingen op maat

Medewerkers van de expertisecel Brein en communicatie bieden ook vormingen op maat van jouw organisatie aan.

Wil je meer weten over taal-, spraak- en slikproblemen na een hersenletsel? Wil je de communicatie tussen zorgprofessionals en mensen met afasie versterken en dit beter inbedden in de zorginstelling? Heb je vragen over neurostimulatie (tDCS) of online afasietherapie? De experten van Brein en communicatie helpen je graag verder.

Heb je interesse in een vorming op maat of wil je meer weten over ons aanbod?
Neem contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be, coördinator Onderzoek en Dienstverlening.