Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Brein en Communicatie

NA(H)werken

Met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is terugkeren naar de arbeidsmarkt niet evident. In dit project zetten we in op succesvolle arbeidsre-integratie. Dat doen we concreet via vier sporen:

  1. We brengen randvoorwaarden in kaart voor zowel dienstverleners (loopbaanbegeleiders, werkgevers, zorgprofessionals en disability managers) als werkenden/werkzoekenden met een NAH en hun collega-werkenden.
  2. We stellen een draaiboek op met zinvolle methodieken en 'best practices' voor een interdisciplinaire samenwerking tussen dienstverleners uit andere Europese landen.
  3. We maken de vertaalslag van dit draaiboek naar zinvolle beleidsaanbevelingen en implementatiestrategieën voor de Vlaamse dienstverlening.
  4. We reiken dienstverleners pathologie-gerelateerde, bottom-up handvaten aan om werkenden/werkzoekenden met een NAH te helpen. Daarmee verhogen we de slaagkans voor personen met een NAH om arbeid (terug) op te pakken en effectief vol te houden. 

Het Europees Sociaal Fonds gaf ons middelen om dit projectidee uit te werken. Met de financiële ondersteuning gaan we initieel actief op zoek naar Vlaamse en transnationale partners en zetten we een lerend netwerk op.

Bezoek de website van het project of lees de laatste nieuwsbrief. Je kan je hier inschrijven voor de nieuwsbrief.

Meer weten? 
Neem contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be

 

Transcraniale gelijkstroomstimulatie (tDCS) in de behandeling van afasie

Transcraniale gelijkstroomstimulatie (tDCS)  is een vernieuwende behandeltechniek voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. tDCS zorgt ervoor dat neuronen sneller geactiveerd worden en minder impulsen nodig hebben om te reageren. Dit gebeurt door een zwakke gelijkstroom op te wekken tussen twee elektrodes. Ondanks het potentieel van deze behandeltechniek, is het nog onduidelijk wat de beste stimulatieplaats, -duur en –intensiteit is. Door de grote heterogeniteit binnen de groep van personen met een niet-aangeboren hersenletsel, is het moeilijk om de impact van de tDCS-parameters na te gaan. Door gezonde proefpersonen te includeren proberen we hier antwoord op te geven.

Meer weten?
Neem contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be

 

CommuniCare

In zorginstellingen waar personen met afasie verblijven, bestaan er vaak communicatieproblemen tussen personen met afasie, hun naasten en zorgprofessionals. Hierdoor heeft de persoon met afasie een verhoogde kans op minder passende of inadequate zorg. Met CommuniCare ontwikkelen we drie interventies die de communicatie tussen zorgverleners, personen met afasie en hun naasten verbeteren: één voor huidige zorgprofessionals, één voor toekomstige zorgprofessionals en een digitaal informatiepunt voor personen met afasie en hun naasten. De interventie voor huidige zorgprofessionals toetsten we op effectiviteit en implementeerden we in de CVA-zorg. 

CommuniCare is een multidisciplinaire onderzoeksproject met partners in België en Nederland.  

Download de poster van CommuniCare of bezoek het digitaal informatiepunt voor naasten.

Meer weten?
Neem contact op met dorien.vandenborre@thomasmore.be