Onderzoeksprojecten

“Research is creating new knowledge"
- Neil Armstrong

Gehoor en Evenwicht

Klasakoestiek

In ons onderwijs wordt de overdracht van (nieuwe) informatie voornamelijk bewerkstelligd via mondelinge communicatie. Opdat dit succesvol zou gebeuren dienen drie partners optimaal te functioneren: de spreker (docent), de ontvanger (studenten) en de klasakoestiek. Het M-decreet (2015) zorgt ervoor dat kinderen met speciale noden nu ook geïncludeerd worden in het normale onderwijs. Deze speciale groep van kinderen heeft vaak nog meer nood aan optimale akoestische ruimtes. Binnen dit onderzoeksproject wordt bekeken of (1) Antwerpse scholen voldoen aan de nieuwe norm NBN S 01-400-2 ‘Akoestische criteria voor schoolgebouwen’ voor nieuwbouw en renovaties, (2) wat de impact is van een klas met goede en slechte akoestiek op de stem van de lesgever en (3) wat de impact is van een klas met goede en slechte akoestiek op de student. De doelgroepen van dit project zijn zowel lagere als middelbare scholen waarbij zowel de impact op de lesgever als op de studenten in kaart gebracht wordt.

Meer weten? 
Neem contact op met wendy.dhaenens@thomasmore.be