Lees de nieuwsbrief van mei 2022

Hoe vergroot je het ziekte-inzicht bij een cognitieve communicatiestoornis? Hoe herken je meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Wat hebben leerlingen met nood aan taalsteun precies nodig? Is elke stotterbehandeling bij kleuters effectief? Je leest het allemaal in deze nieuwsbrief!