Screen de moedertaal met de ALDeQ-NL

De nieuwe ALDeQ-NL is een gratis oudervragenlijst over de moedertaal(ontwikkeling) van meertalige kinderen. De vragenlijst helpt om meertalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis op te sporen. Voor logopedisten, CLB-medewerkers en (zorg)leerkrachten.

De ALDeQ-NL is een Nederlandstalige versie van de Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ; Paradis, Emmerzael & Sorenson Duncan, 2010).